Kommunen vil ikke ha Steinrøysa

OVERTAR: Læringsverkstedets logo er allerede plass på veggen til Steinrøysa barnehage på Sørli.

OVERTAR: Læringsverkstedets logo er allerede plass på veggen til Steinrøysa barnehage på Sørli.

Artikkelen er over 2 år gammel

Steinrøysa barnehage på Sørli er for liten til at kommunen vil overta.

DEL

Det mener i alle fall rådmannen som anbefaler hovedutvalg for oppvekst og utdanning som møtes på mandag, å godta at det privat eide barnehageselskapet Læringsverkstedet eventuelt kan overta andelsbarnehagen på Sørli.

Steinrøysa som er en foreldreeid andelsbarnehage med plass til 53 barn, har informert kommunen om at barnehagens styre er i dialog med Læringsverkstedet om eventuell overtagelse.

Steinrøysa leier grunn av Nittedal kommune. I festekontrakten står det svart på hvitt at dersom andelsbarnehagen legges ut for salg eller overdras til andre, kan kommunen om ønskelig benytte seg av sin forkjøpsretten.

Steinrøysa barnehage kan kun utvides ved å kjøpe opp private boligeiendommer i nabolaget. Dersom kommunen overtar barnehagen, vil det ikke bidra til å endre barnehagesituasjonen med hensyn til mangel på barnehageplass i Rotnesområdet, skriver rådmannen i sitt saksfremlegg til politikerne.


Artikkeltags