Har fått én klage på barnehageopptaket - slik velger barnehagene hvem som får plass

Nittedal kommune har så langt bare fått inn en klage på årets opptak til bygdas barnehager.