Sjekk bygdas barnehager før opptaket

GOD STEMNING. Fra Tøyenåsen barnehage. Kristin og Liv Lillegraven, med fra venstre: Oscar, Jonathan, Linnea, Eldbjørg og Oscar.

GOD STEMNING. Fra Tøyenåsen barnehage. Kristin og Liv Lillegraven, med fra venstre: Oscar, Jonathan, Linnea, Eldbjørg og Oscar.

1. mars er søknadsfristen for hovedopptak til barnehageåret 2018/2019. Nittedal har nå 96 prosent barnehagedekning.

DEL

Nittedal har 27 barnehager, hvorav 22 private og 5 kommunale. Hovedopptaket foregår i perioden 1. mars til 1. mai.

Det siste klare tallet på barnehagedekning er fra 2016 hvor Nittedal kommune hadde 96 prosent dekning av barn mellom 1-5 år som hadde barnehageplass. Det er om lag 1532 barnehageplasser i Nittedal.

– Barnehagedekningen er omtrent med nivå som før i aldersgruppen 1-5 år. Alle som har rett på plass har fått tilbud om plass gjennom hovedopptaket i 2017. Det har imidlertid kommet flere søkere til i løpet av høsten slik at ikke alle som ønsker seg plass har plass. Det er et generelt inntrykk nå at barnehagene i stor grad er fulle slik at det er liten aktivitet nå med tanke på opptak
, sier Anette Juul Pedersen, enhetsleder for barnehager i Nittedal kommune.

Les mer på kommunens nettsider.

Press i midtre
Barnehagesituasjonen i midtbygda har vært svært presset, og en del søkere fra Rotnes har måttet ta til takke med plass andre steder i kommunen.

– Hvordan blir situasjonen i år?
– Vi har ikke de reelle søkertallene før 1. mars, men ut fra befolkningsframskrivninger vil det også være utfordringer knyttet opp mot å få plass i midtre i år, sier Pedersen.
– Det åpner imidlertid to nye avdelinger på Bjertnes barnehage, og det er cirka 20 flere skolestartere i år, slik at vi håper situasjonen vil være bedre enn i fjor. Kapasiteten skal sikre at alle barn med rett til barnehageplass får tilbud om plass, legger hun til.

Nye tider
Ny rammeplan for barnehagene i Norge kom på plass 1. august 2017, så det skjer mye spennende ute i barnehagene.
– Kan du fortelle litt om dette, og hva som skjer konkret i Nittedal her?
– Barnehageåret 2017-2018 startet med en felles kick-off for ny rammeplan for alle nittedalsbarnehagene med Kari Pape. Det handlet om innholdet i ny rammeplan, med spesielt fokus på hva som skal endres av pedagogisk innhold i barnehagene. Det har i tillegg vært en felles satsing for å bedre overgangen mellom barnehage og skole, og å få en større faglig forståelse for språkarbeidets betydning for barns utvikling. I tillegg har det vært gjennomført nettverk for ledelsen i barnehagene som en støtte i forbindelse med ny rammeplan, sier Pedersen.

Nittedalsbarnehagene og -skolene har nå blitt med i satsingen "Inkluderende miljø" i regi Utdanningsdirektoratet. Dette handler om hvordan det skal jobbes for å sikre et inkluderende miljø for alle barn.

Bygdas barnehager

Hakadal:

Glittre barnehage 32 plasser

Maristua barnehage 18 plasser

Tøyen barnehage 44 plasser

Tøyenåsen barnehage 56 plasser

Varingskollen barnehage105 plasser

Åneby barnehage 30 plasser


Rotnes:

Bjertnes barnehage 49 plasser

Kruttverket Fus barnehage 48 plasser heltid + 88 plasser deltid

Nygård barnehage 71 plasser

Rotnes Fus kulturbarnehage 88 plasser

Steinrøysa andelsbarnehage 55 plasser

Stubben barnehage 78 plasser

Sørliveien barnehage 26 plasser


Søndre:

Espira Snurrefjellet barnehage 81 plasser

Fortet naturbarnehage 22 plasser

Gnisten barnehage 62 plasser

Hundremeterskogen barnehage 80 plasser

Industriveien Fus barnehage 64 plasser

Læringsverkstedet Haugeråsen 76 plasser

Læringsverkstedet Skytta 70 plasser

Læringsverkstedet Slattum 76 plasser

Mortetjern barnehage 54 plasser

Parken barnehage 18 plasser

Sinoberbarnehagene 63 plasser

Skyset Fus barnehage 54 plasser

Solstua barnehage 24 plasser


Totalt: 1.532 plasser

Nyeste tall er fra 23. august 2017

Artikkeltags