Liten økning i antall arbeidsledige

STABIL ARBEIDSLEDIGHET: Tall fra Nav viser at arbeidsledigheten holder seg relativt stabil.

STABIL ARBEIDSLEDIGHET: Tall fra Nav viser at arbeidsledigheten holder seg relativt stabil. Foto:

Arbeidsledigheten har holdt seg relativt stabil, viser tal fra Nav.

DEL

I Nittedal ble det registrert 194 arbeidsledige i oktober. Det tilsvarer 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er en oppgang på tolv arbeidsledige sammenlignet med oktober fjor, noe som betyr en økning på sju prosent.

I Lørenskog kommune var det 464 registrerte arbeidsledige, mens Skedsmo kommune hadde 652 arbeidsledige. I hele Akershus fylke var det 6.573 registrerte arbeidsledige. Det utgjorde to prosent av arbeidsstyrken. Det var 458 flere sammenlignet med i fjor. Kommunene i Akershus med færrest arbeidsledige var Hurdal og Gjerdrum.

På landsbasis viste hovedtallene at det var registrert 59.549 helt arbeidsløse hos Nav i oktober.

– Etter en klar nedgang i arbeidsledigheten de første månedene i år, har det siden mai vært mindre endringer. Ser vi de siste seks månedene under ett, har det bare vært en liten nedgang i arbeidsledigheten. Regnet i prosent av arbeidsstyrken, har arbeidsledigheten holdt seg relativt stabil på et lavt nivå gjennom hele året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fra Nav.

Arbeidsledigheten i Akershus oktober 2019:


Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor i antall

Endring fra i fjor i prosent

I alt Akershus

6 573

2,0

458

7

Vestby

184

2,0

28

18

Ski

361

2,2

72

25

Ås

249

2,3

31

14

Frogn

141

1,7

17

14

Nesodden

172

1,7

-6

-3

Oppegård

259

1,8

4

2

Bærum

1 157

1,7

53

5

Asker

569

1,8

57

11

Aurskog-Høland

170

2,0

-35

-17

Sørum

233

2,3

37

19

Fet

146

2,2

14

11

Rælingen

187

1,9

26

16

Enebakk

127

2,2

-14

-10

Lørenskog

464

2,1

11

2

Skedsmo

652

2,2

-5

-1

Nittedal

194

1,5

12

7

Gjerdrum

59

1,6

16

37

Ullensaker

617

3,0

83

16

Nes

191

1,6

37

24

Eidsvoll

271

2,1

10

4

Nannestad

123

1,6

-11

-8

Hurdal

47

3,3

21

81

Kilde: Nav.no

Artikkeltags