Kommunen søker assisterende rådmann

SØKER ASSISTENT: Rådmann Finn Christian Brevig søker etter en strategisk, strukturert og erfaren toppleder.

SØKER ASSISTENT: Rådmann Finn Christian Brevig søker etter en strategisk, strukturert og erfaren toppleder.

Nå kan du søke på stillinga som erstatter stabssjef Erling Kristiansen.

DEL

Nittedal kommune har lyst ut stilling som assisterende rådmann med søknadsfrist søndag 15. desember.

Grunnen er at stabssjef Erling Kristiansen på nyåret begynner i jobben som rådmann i Jevnaker kommune.

«Vi søker etter en strategisk, strukturert og erfaren toppleder», skriver kommunen i utlysinga:

«Du har solid kunnskap om kommunal virksomhet. Stillingen er direkte underlagt rådmannen og vil ha et nært samarbeid med denne omkring rådmannsfunksjonens løpende og langsiktige oppgaver.»

Hva som ligger i navneskiftet fra stabssjef til assisterende rådmann, har ikke Varingen fått noe godt svar på.

Fra kommunens postliste ser vi at det per torsdag 12. desember har kommet inn fire søknader.

Artikkeltags