Nina Lines (37) er ny leder for idrett og friluftsliv

Nittedal kommunen har ansatt Nina Lines som avdelingsleder for idrett og friluftsliv.