Har jobbet med elitefotball i Skeid. Nå skal Steffen (35) hjelpe elever med høyt skolefravær

Steffen Andersen fra Oslo er ansatt i ei nyopprettet stilling som ungdomslos i Nittedal kommune.