Aleksander (32) skal jobbe med å låne ut gratis utstyr

Kommunen har ansatt Aleksander Viker som koordinator for BUA.