Gateparkering pluss snø og is gir trøbbel

DEN SMALE VEI: Situasjonsbilde fra Carl Bergersens vei på Gjelleråsen.

DEN SMALE VEI: Situasjonsbilde fra Carl Bergersens vei på Gjelleråsen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Parkering langs kommunale veier kombinert med mye snø skaper problemer flere steder i bygda.

DEL

– I vinter har det vært en økning i antall biler som står parkert langs Carl Bergersens vei, noe som er ekstremt problematisk, skriver beboer Mari Hansgård i et brev til Nittedal kommune.

Parkeringa sammen med høye brøytekanter og glatte fortau gir daglig farlige situasjoner. Siden veien blir for smal til at to biler kan møtes, er resultatet at bilene ofte svinger opp på fortauet.

– Situasjonen er en fare for både bilister og gående, spesielt nå når det er glatt, skriver Hansgård.

Forbud sitter langt inne

Også langs veien inn til Li skole har kommunen fått klage på at parkerte biler utgjør en konstant fare for ferdselen.

I svaret på klagen fra Li forteller kommunen generelt om regelverket for å innføre «parkering forbudt»:

– I 2016 vedtok formannskapet retningslinjer for å etablere nye parkeringsforbud langs kommunale veier, retningslinjer som er vesentlig strengere enn tidligere praksis. Begrunnelsen er at det er vanskelig å håndheve nye forbud. Kommunen har ikke noe eget parkeringsvesen, og politiet har begrenset med ressurser, skriver enhetsleder Bjørn Rønholt.

Mulighetene som finnes

At beboere strever med å komme fram, er ikke nok.

– I praksis er det kun aktuelt å lage nye parkeringsforbud der hvor enten kommunens driftsavdeling, Roaf, Ruter eller nødetatene melder tilbake om problemer. Kommunen har ikke fått noen slik henvendelse for adkomstveien inn til Li skole, skriver Rønholt og legger til:

– Hvis det kommer forespørsler fra noen av de nevnte etatene, vil vi vurdere på nytt å søke regionveikontoret om et forbud. Det samme gjelder dersom planavdelinga i arbeidet med områderegulering ønsker parkeringsforbud som del av en helhetlig trafikkplan.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken