Vi vil skape et Nittedal for de mange – ikke de få

Av

En overordnet målsetting for SV er å bevare den grønne bygda med Nitelva og kulturlandskapet som viktige elementer i dalbunnen og marka med sine rekreasjonsområder på hver side.