Utfordrende veiarbeid i Skytta

Det arbeides nå med å sette opp ny, moderne støyskjerm langs Brennaveien og mot tilstøtende boligområder. Det er utfordrende for myke trafikanter.

Artikkeltags