– Hestesenter-saken må opp til ny politisk behandling

Senterpartiets Ida Eliseussen og Kristoffer Øksne krever ny behandling av kommunestyrets vedtatte reguleringsplan for ny gangvei langs Svartkruttveien og forbi Nittedal Hestesenter.

Senterpartiets Ida Eliseussen og Kristoffer Øksne krever ny behandling av kommunestyrets vedtatte reguleringsplan for ny gangvei langs Svartkruttveien og forbi Nittedal Hestesenter.

Artikkelen er over 1 år gammel

– Kommunestyret fattet vedtak på sviktende grunnlag. Det erkjenner vi. Derfor må gangvei-planene forbi Nittedal Hestesenter opp til ny politisk behandling.

DEL

Det slår Senterpartiets gruppeleder i kommunestyret, Ida Eliseussen, og partiets listekandidat ved høstens valg, Kristoffer Øksne, fast.

Begge reagerer på Varingens oppslag der hestesenterets eiere uttaler: "Kommunestyret raserer livsverket vårt":

– Etter at vi har vært i møte med Nittedal Hestesenters eiere er vi overbeviste om at kommunestyret ga grønt lys til gangveiplanene langs Svartkruttveien og forbi hestesenteret, på sviktende grunnlag, sier Ida Eliseussen.

Kristoffer Øksne opplyser at grunneiers advokat nå har sendt inn formell klage på kommunestyrets beslutning:

– Det betyr at denne saken må tas opp igjen til politisk behandling. Holder flertallet i formannskapet som er kommunens klageorgan, fast ved dagens gangvei-beslutning, går saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, forteller Øksne.

Tar selvkritikk

Ida Eliseussen som var med å behandlet denne reguleringsplanen både i formannskapet og i kommunestyret og som stilte seg bak politikernes enstemmige vedtak, tar i dag selvkritikk:

– Vi har nå fått vite at det foregikk en del samtaler mellom grunneiere, hestesenteret og Nittedal kommunes administrasjon nesten helt fram til kommunestyrets avgjørende møte. Det ble ikke vi fortalt. Tvert imot fikk vi inntrykk av at saken var i skjønneste orden. Av rådmannens saksframstilling fremgikk det heller ikke at den foreliggende risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) karakteriserte gangvei-planane forbi hestesenteret som "middels trafikkfarlige". ROS-analysen har tre farenivåer; liten, middels og høy. Vi som folkevalgte kan etter min mening, ikke med viten og vilje stemme for et prosjekt som klassifiseres til den nest høyeste trafikkfaren. Av denne grunn må også denne reguleringsplanen opp til ny behandling, sier Ida Eliseussen.

Hun forteller at grunneiers advokat har fått melding fra rådhuset at som følge av det snart forestående kommunevalget, vil klagesaken først tidligst komme opp til politisk behandling i november.

– Så fram til den tid, vil det ikke skje noe mer med denne saken, slår Eliseussen fast.

LES OGSÅ: Stridens kjerne i Svartkruttveien.
LES OGSÅ: Leserbrev fra Liv Haug, tidl. leder i rideklubben.

Artikkeltags