– Hestesenter-saken må opp til ny politisk behandling

– Kommunestyret fattet vedtak på sviktende grunnlag. Det erkjenner vi. Derfor må gangvei-planene forbi Nittedal Hestesenter opp til ny politisk behandling.