Oppgjørets time: – Samarbeidspartiene har levert som lovet i Nittedal

– Vi leverer som lovet. 32 nye heldøgns omsorgsplasser i bygda er åpnet. Vi har bygget barnehage og bygger nå ny Nittedal ungdomsskole og barneskole med idretts- og svømmehall og baneanlegg på Elvetangen. Kommuneøkonomien går i pluss, framholder ordfører Hilde Thorkildsen.