Nittedals ordfører leder KS Viken

Ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) er valgt til leder av fylkesstyret i KS Viken.