Nittedal Venstre på lag med framtida

BYGGER FOR FRAMTIDA: Vi beholder sentralidrettsanlegget og bygger ny Nittedal ungdomsskole. Ny Rotnes skole er neste store satsing, sier Venstres toppkandidater Berit H. Bjørgan, Inge Solli, Egil Hjorteset og Maria Prestø. Fotograf Bjørg Hexeberg.

BYGGER FOR FRAMTIDA: Vi beholder sentralidrettsanlegget og bygger ny Nittedal ungdomsskole. Ny Rotnes skole er neste store satsing, sier Venstres toppkandidater Berit H. Bjørgan, Inge Solli, Egil Hjorteset og Maria Prestø. Fotograf Bjørg Hexeberg. Foto:

Av

Venstre har ambisjoner for Nittedal. Vi vil ta vare på miljøet, investere i barn og unge og legge til rette for at våre innbyggere kan oppleve mestring og livsglede i alle livets faser.

DEL

Venstre har gått til valg på å bygge Kulturverket Flammen, gjeninnføre kjøkken på sykehjemmene og legge Berger skog inn i marka. Det er levert!
Venstre har gått til valg på en miljøvennlig løsning for avløp, bygge Slattumhallen og å utvide kapasiteten på skole og sykehjem, og her er vi godt i gang.

God pleie og omsorg

Nå legges avløpet i rør til Strømmen, bygging av Slattumhallen er vedtatt og budsjettert, ny Nittedal ungdomsskole er under bygging og ny barneskole, idrettshall og moderne svømmeanlegg bygges på Elvetangen.

Døli pleie- og omsorgssenter er utvidet med tolv nye enerom og det er etablert demenssenter med pårørendeskole på Markerud. Pleie- og omsorgstjenester har vært prioritert i hele perioden, og kommunens regnskapsførte kostnader viser en økning innen dette området på 150 millioner fra 2011 til 2018.

Digitalisering i skolen

Venstre går til valg på en enda sterkere satsing på skolen i Nittedal. Det er kvaliteten i opplæringen som er avgjørende for et godt læringsutbytte. Den beste effekten har undervisning når den skjer innenfor klassefellesskapet i form av god klasseledelse og tilpasset opplæring. God, tilpasset opplæring og tidlig innsats vil gi bedre mestring og færre skoletapere. Bruk av dyktige pedagoger er også viktig for å oppnå gode resultater i spesialundervisningen.

Venstre går inn for å innføre moderne digitale verktøy i skolene slik at alle barn i løpet av kommunestyreperioden kan bruke informasjonsteknologi som et effektivt verktøy i undervisningen.

Ny Rotnes skole

Vi vil bygge ny Rotnes skole nå, med idrettshall og egnet lokale for øvelser og framføring av kulturaktiviteter. Når elevene ved Nittedal ungdomsskole flytter ut av de midlertidige skolelokalene neste år, står paviljongene på Bjertnes klare til å ta i mot elevene fra Rotnes skole mens byggingen av ny skole for dem pågår.

Vi vil jobbe for å bevare SFO-bygget ved skolen. Vi har ikke så mange historiske bygninger i Nittedal, så denne bygningen kan være med på å ta vare på historien samtidig som vi bygger en ny, flott skole som er tilpasset framtidens krav til fleksibilitet og god undervisning.

Barnehage der barna bor

Venstre vil at småbarnsforeldre skal ha frihet til å velge barnehage til sine barn, blant et variert tilbud av gode offentlige og private barnehager. Vi mener at kvalitet i barnehagene først og fremst handler om hva som er til barns beste og at et mangfold i tilbudet er sunt. Bygdas barnehager må ha stor frihet til å utvikle sin egen pedagogiske plattform og profil innenfor det rammeverket som finnes.

Vi vil bygge en ny kommunal barnehage i Rotnes-området slik at flere barn kan få barnehageplass i nærheten av der de bor.

Satse på frivilligheten

Venstre tar klima og miljø på alvor. Nittedal må redusere klimagassutslippene i årene framover. Vi vil arbeide for et bedre kollektivtilbud, sikre trygge leveranser av vann og gjennomføre gode og framtidsrettede løsninger for avløp.

Det skal være attraktivt å bo og arbeide i Nittedal. Folk skal kunne skape og delta i opplevelser i kommunen. Nittedal skal satse på frivilligheten, blant annet ved å tilrettelegge med gode arenaer for kultur og idrett. Gode møteplasser og delte opplevelser sprer kunnskap, skaper glede og livskvalitet, motvirker ensomhet og fører til god folkehelse.

Venstre vil:

  • Ha en moderat og styrt boligbygging nær kollektivtilbud med tilstrekkelig kapasitet på skoler og barnehager i nærheten.
  • Bygge ny Rotnes skole, og vurdere bevaring av SFO-bygget.
  • Øke kapasiteten på rehabilitering og sykehjemsplasser, ta i bruk Glittre.
  • At Kulturverket Flammen skal videreføre lav leie for lokale foreninger.
  • Fjerne forurensning fra Nitelva, og gjøre elva tilgjengelig for friluftsliv og rekreasjon.
  • Ikke innføre bompenger på trafikk innen kommunens grenser.
  • Arbeide for en avlastningsvei mellom Skytta næringspark og Gjelleråsen.


Artikkeltags