Nav-skandalen: Ber nittedøler melde seg

Ved Nav i Nittedal blir alle henvendelser som dreier seg om den mye omtalte Nav-skandalen, tatt seriøst, forsikrer den lokale Nav-lederen Hanne Lene Knutli.