Ingen nittedøl rammet av Nav-skandalen

– Vi har hittil ikke mottatt henvendelser som tilsier at noen brukere i Nittedal er berørte av Navs feiltolkning og praktisering av EØS-reglene om rett til trygdeytelser mens man oppholder seg utenfor Norge, opplyser leder av Nav Nittedal, Hanne Lene Knutli.