Det viser tall fra Frende Forsikring.

– Vi har sett en stor økning i antallet feilfyllinger i år. Til nå er det kun to måneder som har vært lavere enn 2017-tallene, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Ukentlige meldinger om feilfyllinger til forsikringsselskapene er like sikkert som at solen står opp i øst. Kostnaden ved feilfylling kan bli alt fra 5.000 til 100.000 kroner.

– Ofte er nok årsaken så enkel som stress i hverdagen. Vi ser også at mange har flere biler i husstanden, gjerne med forskjellig drivstoff. Det kan også være en faktor at alle typer drivstoff som regel finnes på alle pumper, sier Kjetil Kval-Engstad, regionsjef i Falck redningstjeneste.

Tidligere var det gjerne egne pumper for diesel.

– En rekke uhell skjer når noen har lånt kjærestens bil eller kjører en arbeidsbil på diesel og bensin privat. Eller omvendt. Vi kjører på gammel vane, sier Ytre-Hauge.

I sommer erfarte både NAF og Viking Redningstjeneste en stor økning i antallet feilfyllinger. Den gang ble sommervarmen framhevet som en sterkt medvirkende årsak.

– Våre tall viser imidlertid en økning i hele år, ikke bare i sommer. Folk fyller feil enten det er en varm sommer, kald vinter eller stormfull høst. Kanskje det er ekstremvær av ulik art som setter folk litt ut av spill, sier Roger Ytre-Hauge.

– De fleste sakene koster mellom 5.000 og 10.000 kroner å reparere, men det gjelder i de tilfellene der føreren IKKE har startet bilen og kjørt med feil drivstoff, forteller Ytre-Hauge.

Da er det kun snakk om tømming og rengjøring av tank, og kanskje skifting av noen dyser.

Det er når bilen har kjørt at sjansen øker for at det oppstår skader i motoren. Da blir det fort kostbart, gjerne opp mot 100.000 kroner.

– Hva er det lurt å gjøre hvis du er uheldig og fyller feil?

– Ikke start bilen! Det er først når du starter motoren at drivstoff blir sugd inn i dyser og motor. Da oppstår skaden. Så hvis du oppdager det før du har startet, ring veihjelp og få bilen tauet til verksted, sier Ytre-Hauge.

– Hvordan merker du det hvis du fyller feil og ikke kommer på det selv?

– Bilen rett og slett stopper opp og vil ikke starte igjen. Det er flere parametre som spiller inn på hvor fort dette skjer. Hvor mye drivstoff som var på bilen fra før for eksempel. Eller om du har en ny eller gammel bil. Eldre biler tåler mer før de stopper. Nyere biler har mer følsomme elektroniske styringssystemer for drivstoff. Nyere dieselbiler som feilfylles med bensin får ofte store skader hvis de blir kjørt. Derfor kan skadeomfanget kan være større på nyere biler, sier leder for motortakst i Frende, Svein Monsen. (ANB)