Vil løse denne Nittedalsgåten

Fylkesmannen har åpnet pengesekken. Akershus og Østfold utmarkslag gransker. Nittedal kommune håper å få løst gåten.