Siste møte for denne gjengen

Mandag 26. august var siste kommunestyremøte i denne valgperioden. Neste gang Nittedals folkevalgte samles blir mandag 28. oktober. Da trer det nyvalgte kommunestyret som velges 8.- og 9. september, sammen til konstituerende møte.