Gå til sidens hovedinnhold

Nittedølene må hjelpe hverandre

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommunen kan ikke gjøre alt for alle. Nittedølene må være innstilt på å hjelpe hverandre i større i årene som kommer.

Klar budsjett-tale der fra rådmann Bitten Sveri.

Sterk befolkningsveksten vil sette sitt tydelige preg på Nittedal i årevis framover. Bygda er en presskommune som kjennetegnes av stor tilflytting av unge familier og en raskt økende befolkningsgruppe over 80 år. Disse utfordringene må nittedalssamfunnet finne økonomisk bærekraftige løsninger på:

– Lokalsamfunnets innbyggere må mobiliseres på nye måter, og bli større ressurs for hverandre. Ressursene hos ideelle og frivillige organisasjoner må videreutvikles i Nittedal og tas i bruk på nye måter, påpeker rådmannen i sitt forslag til nytt kommunebudsjett.

Klimaendringer

Det er imidlertid ikke bare den befolkningsmessige utviklingen med markant økning i antall unge innflyttere i kombinasjon med tiltagende forgubbing blant Nittedals "establishment", som uroer rådmannen. Hun bekymrer seg også over klimaendringene:

– Klimaendringene er en utfordring for Nittedal kommune på to måter; Kommunen må jobbe med å redusere klimagassutslipp i all virksomhet, samtidig som vi må tilpasse all drift og forvaltning til at klimaendringene allerede er her, skriver blant annet rådmann Bitten Sveri i sin budsjettinnstilling til kommunestyret.

Kommentarer til denne saken