Over førti påmeldte til alternativ jul på Solli

Mental Helse Nittedal og gårdsfolkene fra Bråten og Glittre opplever både velvilje og interesse for den alternative julekvelden de skal arrangere.