Valgets kval: Nye sykehjemsplasser på Skytta eller Glittre?

Kommunestyret er delt. Flertallet vil nå først undersøke mulighetene for om Nittedal kan få leie sykehjemsplasser på Glittre. Mindretallet vil bygge ut Skytta bo- og omsorgsenter.