Nye politiske koster slår fast: – Alle i Nittedal skal få dekket sine behov for helsetjenester

– Det skal gjøres en gjennomgang av tjenestetilbudet og tjenestebeskrivelsene for å sikre et riktig dimensjonert helsetilbud slik at hver enkelt nittedøls behov dekkes.