Geir Lippestad vil åpne kompetansesenter på Glittre

– Glittre er midt i blinken. Her ønsker jeg å etablere et nasjonalt kompetansesenter for sterkt handikappede barn og deres familier, sier Geir Lippestad.