Kommunen: Enighet med de fleste berørte grunneiere i Hakadal

– Nittedal kommune har allerede blitt enige med de aller fleste grunneierne i Hakadal om grunnavståelse i forbindelse med den nye kryssløsningen på riksvei 4 ved Elvetangen, opplyser fungerende rådmann Erling Kristiansen.