Forleden var det generalforsamling i selskapet der Nittedal kommune er eneeier. Gnistengruppens samlede årsomsetning beløp seg til drøyt 28 millioner kroner i fjor. Det ga et overskudd på 114.589 kroner etter at lønn og øvrige driftsutgifter var betalt. Dermed kunne ledelsen igjen smile hele veien til banken der de kunne konstantere at selskapet etter fjorårets utløp, har 7,46 millioner kroner på bok.

Fra miljøhus til konsern

Nye statlige regler for arbeidsmarkedsbedrifter førte til at det som inntil i fjor var kjent for folk flest her i bygda som Hakadal-bedriften Miljøhuset Gnisten AS, måtte omorganiseres. Styret valgte konsernmodellen med Gnistengruppen AS som nytt morselskap.

Konsernet har per i dag fire datterselskaper:

* Gnisten Kompetansesenter som har ansvaret for opplæring av innvandrere i norsk og samfunnskunnskap.

* Det andre er Gnistregn som forestår regnskapsførsel for konsernet og eksterne bedrifter.

* Tredje datterselskap er attføringselskapet Miljøhuset Gnisten som tilbyr tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med "særlig usikre yrkesmessige forutsetninger".

* Og den foreløpig siste og fjerde datteren bærer navnet Gnisten Utvikling. Denne underavdelingen har som sin fremste oppgave å kvalifiserer arbeidsledige til igjen å komme inn i det ordinære arbeidsmarkedet.

Gnistengruppen AS eller per i dag 28 ansatte, 49 deltakere på ulike tiltak gjennom Nav og 100 personer i norskopplæring.

Nytt styre

Aaste Føllesdal er daglig leder av Gnistengruppen AS. Styret for det 100 prosent kommunalt eide aksjeselskapet har etter generalforsamlingen denne sammensetningen. Styreleder Arnfinn Eduardsen med styremedlemmene Ketil Nagel Eger, Liv Lillegraven, Maria Prestø og Runa Heggernes.