I vinter har du ikke lov å fore rådyrene

FORBUDT: Rådyrene har blitt flittig foret av mange i mange vintre. I år er det innført forbud mot vinterforing av hjortevilt.

FORBUDT: Rådyrene har blitt flittig foret av mange i mange vintre. I år er det innført forbud mot vinterforing av hjortevilt. Foto:

I vinter har du ikke lov til å fôre rådyrene. Grunnen er faren for skrantesjuke.

DEL

31. juli fastsatte Landbruks- og matdepartementet regler som gjør det forbudt å legge ut fôr og sette ut saltslikkestener til hjortevilt i hele landet.

Det åpnes likevel for at det kan søkes om fôring i enkelte tilfeller, som blant annet av hensyn til trafikksikkerhet for vei og jernbane.

I spesielle tilfeller gis også åpning for nødfôring dersom det skulle bli hard og snørik vinter, noe det ikke tegner til å bli så langt.

Skrantesjuken ble for første gang oppdaget i Norge på ei villreinsimle i Norefjella våren 2016, og allerede samme sommer ble det iverksatt forbud mot fôring og utsetting av saltsteiner i flere fylker.

Ett år senere er det utvidet til hele landet.

Skrantesjuke fører til gradvis tap av nerveceller hos dyrene, og det kan ta flere år før dyrene viser symptomer, men når de først blir syke, er vekttap og endret oppførsel de mest fremtredende symptomene, og alt som kan få dyrene til å samle seg øker smittefaren.

Derfor forbudet mot fôring og saltsteiner, skriver Hjorteviltportalen på sinn nettside.

Det er så langt ikke påvist rådyr som er angrepet av sykdommen.

Artikkeltags