Vil flomsikre gang- og sykkelveien langs Brennaveien der Glanerudbekken renner forbi

Når Glanerudbekken går over sine bredder, graver flomvannet seg inn under Brennaveien.