– Det siste året har rådhuskvartalet endret karakter. Ny kirke og nytt kulturhus har kommet på plass. Snart bygges også nytt helsehus i et tilbygg til rådhuset. Da blir det feil å ha blålysetatene samlet samme sted, mener Erland Vestli.

Han representerer Fremskrittspartiet i kommunestyret og er dessuten valgt som Nittedals medlem av representantskapet i Nedre Romerike Brann og Redningsvesen. I siste møtet i bygdas folkevalgte organ spurte han ordføreren om også ikke hun syntes det var litt merkelig å "sause sammen" så ulike offentlige etater i et og samme kvartal midt i Nittedal sentrum.

Må ha en plan

Feil og feil, bru Blom, svarte ordføreren. Hun såg ingenting galt i at Rotneskirken og den lokale kulturens nye høyborg delte naboskap med politiet, brannvesenet og ambulansen. Dessuten, la Thorkildsen til, kan en ikke begynne å kaste ut leietakere fra rådhuskvartalet basert et tilfeldig spørsmål fra en kommunestyrerepresentant. Det er ikke slik kommunen jobber. Først må det komme en formell henvendelse fra leietakeren, eksempelvis brannvesenet, før en fra kommunens side offisielt kan tone flagg. Inngåtte leiekontrakter skal respekteres. Dessuten må slike ting planlegges. Eventuelt ny lokalisering av en brannstasjon i Nittedal er et spørsmål som definitivt hører hjemme i kommuneplanen, som kommunestyret har satt opp til behandling neste år, lød kort gjenfortalt ordfører Hilde Thorkildsens svar (Ap).

Trenger ny brannstasjon

– Nittedal brannstasjon følger ikke med i tiden. Det trengs nye lokaler. Når Nittedal sentrum bygges ut med høyblokker, må brannvesenet blant annet utstyres deretter. Det er ikke plass til stigebil i dagens brannstasjon i rådhuskvartalet. Dette snakket vi om under et eierseminar for interkommunale selskaper nylig. Da ble trangboddheten til Nittedal brannstasjon påpekt. Noe må gjøres. I egenskap av Nittedal kommunes eierrepresentant i Nedre Romerike Brann og Redningsvesen reiste jeg derfor dette spørsmålet i kommunestytret, sier Erland Vestli.

Kjul passer godt

– Nå starter fylkeskommunen snart arbeidet med å bygge ny garasje med vaskehall og verksted for Nittedalsbussene på Kjul. Dermed er tiden inne til å vurdere samlokalisering. Kjul ligger sentralt til, midt i bygda og tett inntil riksvei 4. Med andre ord midt i blinket for en ny brannstasjon, spør du meg, påpeker Erland Vestli.

Han bebuder at selv om ordføreren stiller seg avvisende, har han ikke til hensikt å gi seg; Nedre Romerike Brann og Redningsvesen trenger i følge Vestli, en ny moderne brannstasjon i Nittedal nå.