Stor interesse for Rotneshagen

636 personer har til nå meldt sin interesse for å kjøpe en av de første 43 av de totalt 235 leilighetene som skal bygges i Rotneshagen.