Fra Nittedal til Afrika

–Jeg gleder meg stort til å komme til Zimbabwe og besøke barnehagen vår der, sier Marianne Bye (49).