Tall for mai viser at bare Hvaler har lavere arbeidsledighet enn Nittedal i det som inngår i Øst-Viken.

Hvaler har beskjedne 1 prosent ledighet, mens Nittedal har 1,3 prosent helt ledige av den totale arbeidsstyrken, ifølge tall fra Nav.

I den andre enden av skalaen ligger Sarpsborg og Ullensaker, med henholdsvis 2,8 og 2,7 prosent.

Stabilt

Arbeidsledigheten i Norge som helhet, var stabil i mai. To prosent av arbeidsstyrken sto uten jobb ved utgangen av måneden, ifølge Nav.

Ved utgangen av mai var 59.200 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør to prosent av arbeidsstyrken.

Justert for normale sesongvariasjoner holdt antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak seg stabilt i mai, opplyser Nav i en pressemelding.

– Etter fem måneder med økning i antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var ledigheten stabil i mai. Ledigheten øker fortsatt innen blant annet bygg og anlegg, mens den går ned i andre yrkesgrupper. Selv om etterspørselen etter arbeidskraft har falt den siste tiden, lyses det fortsatt ut mange ledige stillinger, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Delvis ledige

I tillegg var 21.800 personer delvis ledige, som er 0,7 prosent av arbeidsstyrken, ifølge NTB.

Samlet var det dermed 81.000 registrerte arbeidssøkere hos Nav ved utgangen av mai, noe som utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.