Nye flyktninger: Nittedal vil prioritere barnefamilier

Som i fjor signaliserer flertallet i Nittedal kommunestyre at de spesielt ønsker seg barnefamilier når IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) ber kommunen ta imot nye flyktninger.