Nittedals folketall på stedet hvil

Folketallet i Nittedal steg med bare tre personer i løpet av årets tre første måneder. 1. april bodde det 24.252 personer i bygda.