Nittedal vil ut av regionalt jobbsamarbeid

VIL UT AV NORASONDE: Nittedal ønsker å tre ut av Norasonde-samarbeidet, fordi kommunen bruker andre aktører på arbeidstreningssektoren.

VIL UT AV NORASONDE: Nittedal ønsker å tre ut av Norasonde-samarbeidet, fordi kommunen bruker andre aktører på arbeidstreningssektoren. Foto:

Kommunestyret har enstemmig besluttet at Nittedal kommune skal vurdere sitt engasjement i Norasondegruppen AS, som er et regionalt tilbud ikke ulikt det Gnisten gir.

DEL

Rådmannen anbefaler at det etableres en arbeidsgruppe som innhenter nødvendig informasjon for å vurdere om det er grunnlag for Nittedal til å tre ut som eier i Norasondegruppen.

Eier ca 10 prosent

Rent konkret vedtok kommunestyret at Nittedal kommune undersøker om det er interesse for kjøp av kommunens aksjepost hos eksisterende aksjonærer og at det bes om en verdivurdering av Norasondegruppen AS. Rådmannen vil fremme en ny sak når dette er avklart.

Nittedal kommune eier 3.208 av totalt 31.557 aksjer i selskapet, noe som vil si en andel på drøyt ti prosent. Lillestrøm kommune og Viken fylkeskommune har de største eierandelene, men totalt er seks kommuner inne på eiersiden. I tillegg har Norsk Folkehjelp noen få aksjer.

Før et eventuelt salg av aksjer må Nittedal kommune henvende seg til styret i Norasondegruppen. Dersom styret samtykker kan Nittedal kommune be om ekstraordinær generalforsamling eller eventuelt avvente til nærmeste ordinære generalforsamling. Fungerende ordfører Inge Solli er valgt som kommunens representant på generalforsamlingen i Norasondegruppen AS.

Sterkere konkurranse

Norasonde AS ble etablert i 1960 som en arbeidsmarkedsbedrift på Hasle. Den flyttet i 1970 til Skedsmokorset og i 2017 til Kirkegata i Lillestrøm. Selskapets formål er å gi mennesker med behov for tilrettelegging en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidslivet, og ifølge selskapets årsmelding bidro de i 2019 til at 282 personer fikk nye muligheter. Nittedal kommune har imidlertid i liten grad benyttet tjenester fra Norasondegruppen, men brukt andre leverandører i stedet.

Arbeidsinkluderingsbransjen opplever større grad av konkurranseutsetting, anbudsvirksomhet og strengere krav fra Nav sin side. Blant annet kreves det innen skjermede tiltak en forhåndsgodkjenning fra Nav. Det at det drøyde med å få på plass denne godkjennelsen påvirket blant annet datterselskapet Norasonde Arbeidsinkludering AS både økonomisk og organisatorisk.

Solid morselskap

Morselskapet i Norasondegruppen har gode resultater, men flere av datterselskapene går i minus. Så selv om morselskapet hadde et overskudd på 1.757.000 i 2019 gjorde resultatene i datterselskapet at konsernet kom ut med et underskudd på 3.645.000. Det er langt svakere enn i 2018 da morselskapet hadde en pluss på 15,9 millioner og konsernets resultat var 14,6 millioner.

Morselskapet hadde en egenkapital ved siste årsskifte på 59 millioner, mens konsernets egenkapital var på ca 51 millioner. Konsernet har en langsiktig gjeld på 71,9 millioner, men den er sikret med pant i konsernets eiendommer.

Datterselskapene varierer

Norasonde Arbeidsinkludering AS hadde i 2018 et underskudd på 2,281 millioner og i 2019 på 1,486 millioner kroner. En aksjekapital på to millioner i 2018 pluss nye to millioner i 2019 er brukt opp, og av egenkapitalen står det kun igjen 2.100 kroner. Selskapet har i 2019 sysselsatt 78 årsverk.

Norasonde Læringssenter AS gikk 108.000 i pluss i 2018, men 22.000 i minus i 2019. Her er imidlertid egenkapitalen på solide 664.000 inkludert 300.000 i aksjekapital. Selskapet sysselsatte 11,5 årsverk i 2019.

Norasonde Kompetanse & Kvalifisering AS hadde en minus på 1.321.000 i 2018 og minus 2.875.000 i 2019. Aksjekapitalen på en million ble brukt opp i 2018, og av nye fire millioner i innskudd i 2019 gjenstår 847.000 kr i egenkapital. Selskapet sysselsatte 20 årsverk.

Norasonde Eiendom AS hadde et overskudd på 668.000 kroner i 2018, men et underskudd på 788.000 i 2019. Driften gikk med stort overskudd (3,5 og 1,9 millioner kr), men rentekostnader på nesten tre millioner gjorde at det likevel ble minustall i 2019. Egenkapitalen er på solide 6,3 millioner inkludert aksjekapital på tre millioner. Selskapet har ikke ansatte.

Det femte datterselskapet, Norasonde Industri og Sport AS, ble solgt i månedsskiftet februar/mars 2019, da selskapet over tid hadde liten tilknytning til arbeidsinkludering og attføring.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken