Gå til sidens hovedinnhold

Nittedal skal oppfylle lærernormen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venstre går til valg på at skolene skal gis gode økonomiske rammebetingelser som gjør at de som et minimum kan oppfylle kravene i lærernormen. Skolene skal ha frihet til å sette inn ressursene der det trengs. Vi vil innføre moderne digitale verktøy i skolene slik at alle elever i løpet av kommunestyreperioden kan bruke informasjonsteknologi som et effektivt verktøy i undervisningen.

Skolene skal gi god tilpasset opplæring for elevene i grunnskolen, og gi spesialundervisning til elever det ikke er mulig å ivareta i den ordinært tilpassede opplæringen. Vi må tilby faglig og sosial rådgivning, og skolehelsetjenesten, sosiallærer og miljøarbeidere skal være tilgjengelig for elevene. Vi vil utvikle kvaliteten i skolefritidsordningen, og sikre et variert SFO-tilbud med kunst, kultur og fysisk aktivitet.

De politiske partiene har blitt spurt om hva vi mener om lærernormen og hva vi vil gjøre for å øke lærertettheten etter valget. Sist gang vi målte lærertettheten, lå kommunen tett opp til å oppfylle lærernormen, og oppfylte den på de fleste av skolene våre. Venstre vil følge opp slik at Nittedal kommune får en lærertetthet som oppfyller kravet i lærernormen. Telletidspunkt er i oktober, så først da får vi en bekreftelse på om kommunen oppfyller normen.

Status i oktober vil gi grunnlag for kommunebudsjettet 2020, og Venstre vil legge inn det som skal til i skolebudsjettet som gjør at vi får en lærertetthet i tråd med lærernormen. Venstre har høye ambisjoner for nittedalsskolen, og ser at det trengs mer ressurser enn i dag. Arbeidet med kommunebudsjettet for 2020 vil gi svaret på hva vi får til når det gjelder lærertetthet, digitalisering, videreutdanning av lærere, rådgivningstjenester og skolehelsetjeneste.

Vi har mulighet for å øke lærertettheten ved at kommunen har en langsiktig og god økonomistyring. Vi vil satse på kompetanseutvikling, herunder videreutdanning av lærere. Vi må utvikle lokalsamfunnet og kommunen som arbeidsgiver slik at det blir interessant for kompetente personer å arbeide for Nittedal kommune. Vi må beholde dyktige lærere i skolen, samtidig som vi rekrutterer nye.

Lønnsbetingelser, arbeidsmiljø, geografisk plassering, botilbud og tilgjengelighet på kultur, idrett og friluftsliv kan ha betydning for at lærere søker jobb i Nittedal og kanskje flytter hit. Dyktige skoleledere er dessuten viktig for at både ansatte og elever ved skolene våre skal trives hos oss. For å rekruttere flere lærere, må kommunen ut til utdanningsinstitusjonene for å konkurrere om lærere som er nyutdannet. Kommunen skal være en trygg og attraktiv arbeidsgiver og ha en helhetlig arbeidsgiverpolitikk.

Kommentarer til denne saken