Nittedal oppretter egen luftveislegevakt

Nittedals fungerende ordfører Inge Solli forteller at kommunen nå trapper opp og styrker innsatsen knyttet til korona. I løpet av uken etableres ny spesiell legevakt, for de med luftveisproblemer, i NAV-lokalene i rådstua ved rådhuset.