Nesten 200 innspill til trafikksikkerhetsplanen

Riksvei 4 på grensa til Oslo.

Riksvei 4 på grensa til Oslo. Foto:

Kommunen mottok 47 innspill til den nye trafikksikkerhetsplanen for perioden 2021-24, men mange av dem lanserte flere tiltak. Så hele 184 punkter ble behandlet i høringsprosessen.

DEL

Administrasjonen har tatt inn i planen de tiltakene som synes mest gjennomførbare først i planperioden, og som samtidig ikke strider mot tidligere vedtak eller lovverk. Et grovt kostnadsoverslag tilsier at de mindre driftstiltakene kan finansieres og gjennomføres på to år.

Det kan også være rom for å kunne ta inn flere tiltak. Eldrerådet ønsker konkret at Feltspatveien på Tøyenhaugen blir bredere og at det settes opp et påbudsskilt om svingretning i Carl Bergersens vei på Gjelleråsen.

Mobilitet og barnetråkk

I Rotnes-området har planavdelingen utarbeidet en såkalt mobilitetsanalyse, men mange av de tiltakene som listes opp krever grunnerverv eller avtaler med grunneiere.

Det er også utført en kartlegging av barnetråkk i Rotnes-området, og planen er å gjennomføre tilsvarende kartlegging i søndre og nordre del av kommunen. I Hakadal bør imidlertid dette avventes til den nye barneskolen på Elvetangen har vært i bruk en stund, for å få med eventuelle problemstillinger som de yngste opplever i forhold til ny skolevei.

Avtale med Trygg Trafikk

Rådmannen er også opptatt av det skal blir mer fokus på de organisatoriske og holdningsskapende tiltakene. Kommunen har derfor inngått en intensjonsavtale med Trygg Trafikk med tanke på at Nittedal skal kunne sertifiseres som trafikksikker kommune. Tiltaksdelen i den nye planen bygger på Trygg Trafikks forslag, som igjen er koblet opp mot nasjonale etappemål.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken