Gå til sidens hovedinnhold

To nye naturreservater foreslått på Romeriksåsen

Artikkelen er over 3 år gammel

To områder på grensa mellom Nittedal og Nannestad foreslås som nye naturreservater. Det gir en kjede på 35 kilometer med vernet natur på Romeriksåsene.

Fylkesmannen har nå satt i gang verneprosessen for 6000 dekar av Romeriksåsene, et verneforslag som bygger på frivillig vern av skog der grunneierne selv foreslår områder som kan vernes.

Oberstputten-Piperberget ligger mellom sjøene Piperen i Nittedal og Råsjøen i Nannestad og er et relativt stort naturskogsområde av gran.

Skogen har i større deler begynt å restaurere seg selv mot eldre naturskog med variert sjikting og økende mengde død ved, som er viktige faktorer for biologisk mangfold i skogen.

Den sjeldne huldrestrya

Innenfor kjerneområdene forekommer flere signal- og rødlistearter knyttet til eldre skog.

Spesielt interessant er forekomster av huldrestry, som er en truet lavart knyttet til gammelskog.

Området utgjør videre en viktig brikke i et økologisk fungerende nettverk av gammelskogreservater på Romeriksåsene. Dette nettverket er relativt unikt for denne delen av landet, og består av 10–15 naturreservater over en strekning på 35 kilometer inne på Romeriksåsene.

Dette reservatet vil tette et hull i denne kjeden.

LES: Andre klasses natur?

Viktige myrområder

Århanamyra ligger i Nittedal, vest for Storøyungen, og utgjør et naturskogsområde med furu- og barblandingsskog, som på lik linje med Oberstputten utgjør en viktig brikke i nettverket av gammelskog på Romeriksåsene. Ugrøftet myr utgjør et vesentlig areal.

Mindre partier med rikmyr og rikskog finnes også. Området er vurdert til lokalt verneverdig i kartleggingsrapporten.

LES: Røverkollen naturreservat blir trolig utvidet

Det meldes oppstart for et relativt stort område rundt Århanamyra, men Fylkesmannen vil vurdere om det skal tas ut større deler ungskogareal fra vernearealet.

Gir mye naturvern

Isolert sett har ingen av de foreslåtte reservatene kvaliteter som gjør områdene nasjonalt verneverdige, men de utgjør en svært viktig bindeledd i det nettverket av naturreservater som nå ligger på Romeriksåsene.

Dette nettverket av verneområder er temmelig unikt for de sentrale åstraktene østafjells.

Oberstputten-Piperberget har en strategisk funksjon ved at den ligger mellom Skotjernfjellet og Snellingrøysene naturreservater i nord og Paradiskollen kommende naturreservat i sør.

Kommentarer til denne saken