Næringslivet roper om hjelp: Ber kommunen handle mer lokalt og kutte avgifter

Nittedal Næringsforening har en rekke forslag til hvordan Nittedal kommune kan hjelpe lokalt næringsliv gjennom koronakrisa.