"Comeback" for Linneas Hage

Linneas Hage, som stengte etter 15 års drift på Mo, gjenåpner butikken for hele mai og juni.