Nesten 300 personer har søkt om erstatning etter skader og dødsfall i forbindelse med koronavaksinering. Over 1,1 millioner kroner er utbetalt så langt.

Av de 46 sakene som er ferdig behandlet, er det innvilget erstatning i 14 av dem, ifølge Norsk pasienterstatning. Foreløpig er det utbetalt i overkant av 1,1 millioner kroner til sammen.

Bivirkningsskadene gjelder blant annet betennelse i hjertet, blodpropp, kraftig hodepine og utmattelse, kløende utslett, midlertidig lammelse og allergisk reaksjon.

Fire av medholdene gjelder VITT (vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni) som medfører at kroppens immunforsvar danner blodpropper og lave blodplater. VITT er den bivirkningsskaden som har ført til de mest alvorlige skadene og de største erstatningsbeløpene.

I to av de fire sakene førte det til at personen døde.

I 15 av sakene har søker fått avslag fordi plagene mest sannsynlig ikke skyldes vaksinen, at plagene er forbigående eller at erstatningssøker ikke har hatt et økonomisk tap.

17 saker er henlagt fordi erstatningssøker har trukket saken, eller har ikke gitt alle opplysningene NPE trenger for å behandle saken.

p(©NTB)br/p