Vi har vært utrolig heldige og fått støtte fra Handelens Miljøfond og Nittedal kommune i plast-ryddeprosjektet vårt.

Nittedal Elveforum

  • Vi er en forening for Nitelvas venner med hensikt å målbære elvas stemme og sørge for elva sin ve og vel.
  • Vi ønsker at denne fantastiske naturressursen skal bli sett og anerkjent, slik at den økologiske tilstanden kan bedres.
  • Nitelva skal telle med i offentlige beslutningsprosesser.

Kilde: Nittedal elveforum

I dette prosjektet har vi fire leveranser:

  1. Nittedal huser mange fantastiske dugnadsmennesker. Dette er allikevel ingen uendelig ressurs. Derfor må vi betale miljøengasjerte Nittedøler til å gå og plukke søppel langsmed vassdragene våre. Samtidig har vi en adopsjonskampanje, hvor lag, skoleklasser, idrettslag og foreninger får betalt av oss for å holde en del av elva fri for søppel. Vårkampanjen vår starter når snøen forsvinner og ender når hekkingen begynner første uka i mai. Ta kontakt!
  2. Ved å studere vår egen ressurs og timebruk skal vi sammen med ROAF utvikle metoder for å kostnadsberegne profesjonalisering av søppelplukking i naturen. Prinsippet om at forurenser betaler er godt, men når søppel havner i elvene blir det herreløst – hvem skal betale da? Vi erkjenner at vi alle må spleise på regninga for å rydde opp igjen det samfunnet som helhet slipper ut.

  1. Vi skal bruke kartleggingsverktøy, tidligere brukt i 80 elver på Vestlandet, for å tallfeste hva slags type og hvor mye søppel vi har i og langs elva vår. Dette gjør at vi lærer mer om hvor vi finner søppel og identifisere stedene som lekker søppel. Samtidig sprer elva selv søppel i flomperioder, så dette er komplekst.
  2. Vi utreder plan og videre for automatisk innsamling av flytende søppel. Dette gjør vi sammen med SpillTech som har lagd slike løsninger i blant annet Akerselva. Samtidig vil ROAF, de berørte grunneiere samt Nittedal og Lillestrøm kommune være essensielle i veien fremover.

Vi ønsker alle natur og miljøengasjerte Nittedøler velkomne til å bli med i Nittedal Elveforum sitt arbeid for å ta vare på den nære naturen rundt oss.

Vi gleder oss til i sommer!