Nå smelter snøen – sjekk vannstanden her

Med varmen kommer snøsmeltingen i gang og NVE opprettholder gult farevarsel for skadeflom. Her kan du følge utviklingen i Nitelva og resten av de store vassdragene på Romerike.