For alle som så NRKs Debatten 17. januar ble vi vitne til en selsom seanse, som både er bra og nødvendig kommer ut i offentligheten.

Avkledd de vanlige politiske frasene om at Norge ikke må bli en del av «stormaktspolitikken» kom det i klartekst fra helt sentral Rødt-politiker at vi må si nei til våpenhjelp til Ukraina, noe som også er partiets vedtatte politikk fra siste landsmøte.

Og enda verre – ansvaret for at krigen har vart i snart ett år hviler på USA og NATO. Norge og de øvrige forsvarspartnerne ønsker, igjen ifølge Rødts representant, å motarbeide eventuelle fredsforhandlinger slik at Russland svekkes.

Ibsen var engang inne på slik tankegang – « Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet orginalest». Hadde det ikke vært for at over hundre ukrainere blir drept hver dag – altså HVER DAG – og store lidelser påføres den russiske befolkningen, kunne man kanskje bare smilt overbærende. Men dette er blodig alvor – i vårt nærområde – og villet politikk fra angriperen Russland.

Kommunistiske røtter

For oss som har levd en stund er utspillet fra Rødt-representantene «gammel vin på nye flasker». Selv om den dyktige partileder Bjørnar Moxnes nå fossror, sammen med partikolleger og deler av SVs venstreside, er det bare å nikke gjenkjennende.

Rødt har som kjent kommunistiske røtter, selv om partiet har fjernet mye av sin mest radikale retorikk i partiprogrammet. En sosialistisk revolusjon i marxistisk teori, er en overgangsfase fra det kapitalistiske samfunnet til kommunisme, hvor arbeiderklassen tar all makt.

Les også

Varingen åpner debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener!

Når Rødt nevner både Marx, kommunisme og sosialistisk revolusjon i sitt partiprogram, er det umulig å tolke sosialistisk revolusjon annerledes enn nettopp Marx`s bruk av begrepet. Her lukter det «væpna revolusjon» og Albania som sosialismens fyrtårn.

For ikke å snakke om grenseløs beundring for Østens store ideolog, han med den «røde boka», og Muren i Berlin. Og denne lista er lang som et vondt år – og det er nettopp det det er.

Historieløshet

Selv om Rødt i dag har funnet andre saker, for eksempel fornuftige utspill i strømdebatten, og skåret stort på slike markeringer, er det bare ett ord som er dekkende når partiet får 10 prosent i Oslo; historieløshet.

Les også

Politikerne må forstå viktigheten av lokalt næringsliv

For partiet har konsekvent ført en forsvars- og sikkerhetspolitikk som dagens utenriksminister Huitfeldt karakteriserer som en svekkelse av Norges stilling.

Dette bekreftes ved intens motstand mot ethvert kjøp av sårt tiltrengte nye kampfly. Slik sett faller motstanden mot å sende våpen til Ukraina godt på plass.

Lokallag i Nittedal

Rødt har lokallag i Nittedal, og en representant i kommunestyret. Vedkommende er både hyggelig og grei – faktisk en likandes person – som sikkert står milevis unna «væpna revolusjon».

Han er ivrig med i den politiske debatten, og enkelte av forslagene vedkommende har kommet med, har fått bred oppslutning. Og hvis jeg ikke husker feil, også blitt vedtatt av flertallet.

At han imidlertid en rekke ganger er blitt stående litt alene, er ikke noe som skal brukes mot vedkommende. Tvert imot, dette viser integritet og vilje til å stå for det man mener.

Det har sikkert flere andre politikere hatt godt av å praktisere noe oftere.

Ideologisk valg

Imidlertid er det en side til som hører hjemme i helhetsbildet. Vedkommende har tatt et valg når det gjelder partitilhørighet, et valg som også er en del av det politiske ståstedet.

Les også

Hanne (Ap) tar utfordringen: – Sammen om et framtidsrettet næringsliv

Da flagger du samtidig hvilke verdier som er viktige for deg – rent ideologisk – og som du åpenbart vil kjempe for. Og da nytter det ikke å si at den slags ikke gjelder i Nittedals-politikken.

Dersom man ikke går ut og reserverer seg på – i dette tilfellet – helt grunnleggende områder, er det for enkelt å si at ideologien får andre ta seg av. Ideologi og verdivalg er hele grunnlaget i all politikk, det er derfor vi har forskjellige partier.

Nå når katta har kommet ut av Rødt-sekken – egentlig har den vært ute ganske lenge – blir verdiene til den enkelte Rødt-politiker svært så synlige og klare.