Nå er datoen klar for den første REKO-ringen i Nittedal - én lokal matprodusent fra Nittedal er med

Første utlevering av mat kjøpt via REKO-ring i Nittedal skjer snart.