Varingen meldte torsdag om en beboer i Stasjonsveien som var urolig for at det lusker noen rundt i området for å finne ut om folk er hjemme eller ikke. Bakgrunnen var at sønnen dagen før hadde vært alene hjemme da en mann ringte på døra og presenterte seg som tekniker fra Telenor. Da faren fikk høre det og ble mistenksom, viste en nærmere sjekk at Telenor slett ikke hadde hatt noen teknikere ute.

Nå er saka oppklart. Uten å ta stilling til hvem som kan ha hørt feil eller presentert seg utydelig, så er saka at det var en tekniker fra Nokab som var ute i ærlig ærend.

– Vi holder på å legge ny fiber for hele 1482 Nittedal på Rotnes, sier daglig leder Per Runar Furuseth i Nokab:

– Sommerhalvåret er den beste tida å gjøre slik type arbeid. Alle kundene våre skal ha fått informasjon.

Den lokale bredbåndleverandøren blir ferdig med fiberlegginga på Rotnes i løpet av året, er planen.

En grunn til misforståelsen i Stasjonsveien, etter det Varingen forstår, var at den aktuelle husstanden hadde skiftet abonnement fra Nokab til Telenor og at Nokabs kundeliste ikke var ajourført.