MS-senteret har sendt hjem alle pasientene – gjør lokalene klare hvis helsevesenet trenger det

Allerede lørdag ble alle 27 pasienter ved MS-senteret i Hakadal sendt hjem.