9 av 10 slurver med vesten

Oppblåsbare redningsvester har flere livsviktige funksjoner som må kontrolleres før vesten er klar.

Oppblåsbare redningsvester har flere livsviktige funksjoner som må kontrolleres før vesten er klar. Foto:

Av

– Dette er skremmende funn nå som båtsesongen står for tur.

DEL

Ni av ti eiere av en oppblåsbar redningsvest vet ikke hvordan den vedlikeholdes, viser viser en fersk Norstat-undersøkelse fra Redningsselskapet (DSB) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Skremmende funn

Over halve Norges befolkning eier en redningsvest. I undersøkelselsen oppgir fire av ti vesteiere at de har en oppblåsbar flytevest, ofte kalt «pølsevest».

Blant disse er kun 13 prosent klar over at de selv må kontrollere flere livsviktige funksjoner før vesten er klar for sjøen.

– Dette er skremmende funn nå ved inngangen til båtsesongen. Denne typen vester er veldig populære, men i en mer avansert vest er det også mer som potensielt kan gå galt. Det legger et større vedlikeholdsansvar på brukeren, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Helt avgjørende

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB. Foto:

Mange moderne, oppblåsbare vester fungerer omtrent likt: I kontakt med vann vil en utløsertablett aktivere en gasspatron som fyller vesten med luft. Få vet imidlertid at oppblåsbare vester må vedlikeholdes og at enkeltdeler må skiftes jevnlig for at vesten skal fungere optimalt.

– Utløsertabletten er helt avgjørende for at vesten faktisk redder deg når du trenger det. Tabletten er en ferskvare og har en utløpsdato. Dersom den blir for gammel eller blir utsatt for fukt, vil i verste fall ikke vesten blåses opp når du virkelig trenger det, sier Rygh Pedersen.

– Det er en stor utfordring at folk ikke er vant til å tenke vedlikehold når det gjelder redningsvester. En jevnlig kontroll av redningsvesten bør være en like selvsagt del av båtforberedelsene som båtpussen, sier Kristin Wiig Sandnes i Redningsselskapet.

Mangel på kunnskap

Gasspatronen på en oppblåsbar redningsvest. Utløsermekanismen er i gult og utløsertabletten er svart med hvit skrift.

Gasspatronen på en oppblåsbar redningsvest. Utløsermekanismen er i gult og utløsertabletten er svart med hvit skrift. Foto:

Redningsselskapet arrangerte denne uken «Sjekk vesten-dagen» langs hele kysten. Hensikten er å få flere til å kontrollere vesten, og øke kunnskapen om vedlikeholdsrutiner.

De som slurver med å sjekke redningsvesten, oppgir tre hovedårsaker til å droppe kontroll av vest. Alle handler om mangel på kunnskap.

Det største gruppen svarer at de ikke vet at det er et vedlikeholdsbehov på redningsvester (39 prosent), mens en fjerdedel vet ikke hva man bør kontrollere. En siste fjerdedel (23 prosent) sier at de glemmer eller ikke tar seg tid til å sjekke vesten.

– Dette viser at det er et stort informasjonsbehov der ute, sier Rygh Pedersen. (ANB)

Dette må du sjekke

En oppblåsbar redningsvest må kontrolleres jevnlig, og det er særlig tre ting det er viktig å holde øye med:

Gasspatron: Skru løs gasspatronen og sjekk at den er hel og uten skader. Hvis du har en presis kjøkkenvekt kan du veie patronen og kontrollere at den veier like mye som er angitt på patronen. Hvis alt er i orden, skru patronen godt til igjen. Det er en god vane å sjekke at patronen sitter godt hver gang man bruker vesten.

Utløsertablett: Sjekk at utløsertabletten ikke er ødelagt, utløpt på dato eller har vært utsatt for fukt. Hvor ofte man må skifte tablett varierer mellom ulike vester – følg instruksjonene som følger med produktet. Produsenter anbefaler som regel å skifte tabletten årlig.

At vesten er tett: Åpne trekket og sjekk at den oppblåsbare vesten er uskadet og holder på luft i 24 timer. Det gjør du ved å åpne trekket og pumpe opp vesten, for eksempel ved bruk av en sykkelpumpe. Pass på å ikke skade ventilen på munnstykket. OBS: Ikke blås opp vesten med egen pust. Dette vil gi fukt inni vesten. Dersom vesten holder på luft i 24 timer, kan du tømme vesten fullstendig for luft igjen, og brette den sammen inn i trekket. Følg leverandørens instruksjon.

Når du har gjennomført testen, skriver du ned dato for utført kontroll på vesten eller i serviceheftet – og da er vesten klar for båtsesongen.

Artikkeltags